1er juillet

Ba duan jin, Wu Qin Xi, Yi jin jing et  peng qi guan ding fa pour commencer la journée :-))